Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Abstract Λέξεις-Κλειδιά
Συνομιλίες με το Νίκο Ζαχαριάδη. Μόσχα, Μάρτιος - Ιούλιος 1956 Ελευθερίου Λευτέρης 1986

Οι συνομιλίες με το Νίκο Ζαχαριάδη που δημοσιεύονται σε αυτό το βιβλίο, έγιναν στη Μόσχα, τους μήνες Μάρτιο-Ιούλιο 1956, σε στιγμές σημαντικές για το διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα, αλλά και για το Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Ήταν μια περίοδος...