Πραξη:«ΘΑΛΗΣ – Η Ελλαδα από τον Β’ Παγκοσμιο στον Ψυχρο Πολεμο. Διεθνεις σχεσεις και εσωτερικες εξελιξεις»

Το έργο

Το ερευνητικό έργο αποσκοπεί στην καταγραφή και την απεικόνιση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της ελληνικής πολιτικής σκηνής και των διεθνών επιδιώξεων των Μεγάλων Δυνάμεων και των γειτονικών, βαλκανικών κρατών όπως αυτή διαδραματίζεται στο χρονικό διάστημα από τη λήξη του B΄ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι και την πρώτη φάση του Ψυχρού Πολέμου. Το μέσο για την επίτευξή του αποτελεί η ενδελεχής μελέτη προσεκτικά εντοπισμένου αρχειακού υλικού από τα διάφορα αρχεία των εμπλεκόμενων χωρών. Η έρευνα εστιάzει στις διεθνείς σχέσεις και στο ρόλο όλων των χωρών που επηρέασαν έμμεσα ή άμεσα τις εξελίξεις στην ελληνική πολιτική σκηνή καθώς και στην στάση του ελληνικού κράτους, των ελληνικών κυβερνήσεων και κομμάτων απέναντι σε αυτές τις επιρροές. Αποτελεί την πρώτη απόπειρα συνθετικής αποτίμησης των διεθνών σχέσεων, της επίδρασης και του ρόλου των ξένων δυνάμεων στην ελληνική πολιτική αυτής της περιόδου, μετά από το άνοιγμα σημαντικών αρχείων στην Ανατολική Ευρώπη και την πρώην ΕΣΣΔ από την περίοδο 1989-1991 και εξής. Εκτός από μία απόπειρα ανάλυσης του ρόλου της «Δύσης» και της «Ανατολής» στα ελληνικά πράγματα, το έργο θα λειτουργήσει και ως αποθετήριο μεγάλου όγκου άγνωστου και δυσεύρετου αρχειακού υλικού, ώστε μετά την περάτωσή του το υλικό αυτό να είναι προσβάσιμο και αξιοποιήσιμο σε Έλληνες και μη ερευνητές.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου:
Νικόλαος Μαραντζίδης, Καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών

Επικοινωνία

email:
nikosm (at) uom.gr

Τηλέφωνο:
2310-891467

Διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,
Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών,
Εγνατία 156,
Τ.Θ. 1591
540 06 Θεσσαλονίκη
Γραφείο: ΚΖ2, 231