Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου (1944-1949)

Short Title: 
Γενικό Επιτελείο Στρατού, Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού
Abstract: 

Στους 16 τόμους της έκδοσης δημοσιεύονται αυτούσια περίπου 1.300 έγγραφα, κατά κύριο λόγο από το αρχείο της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τα οποία αναφέρονται στην εμφύλια σύγκρουση που έλαβε χώρα σε διάφορες περιόδους από το 1944 έως το 1949. Περιλαμβάνονται επίσης περιορισμένο υλικό από το αρχείο του ΚΚΕ, το οποίο αναφέρεται αποκλειστικά σε οργανωτικά ζητήματα των προσκείμενων στο ΚΚΕ ένοπλων ομάδων.

City: 
Αθήνα
Ed: 
Υ
Χώρα: 
Own: 
ΑΚ
Year: 
1998